METEN = WETEN

Wat is deze afstand?
Gemeten van de voorste drager tot openstaande achterklep

80 tot 145 cm
Meer dan 145 cm