METEN = WETEN

Wat is deze afstand?
Gemeten van de voorste drager tot openstaande achterklep